Gabinet Terapii Pedagogicznej - Poznań

Diagnoza dojrzałości szkolnej

Dojrzałość szkolna | nauka pisania | myślenie matematyczne | dzieci 6, 7 lat

Przeprowadzania dianozy dojrzałości szkolnej u 6 latkówZapraszam do przeprowadzenia diagnozy dojrzałości szkolnej dziecka rozpoczynającego w tym roku naukę w klasie I.
Pozwoli to przygotować dziecko na nowe wyzwania związane z rozpoczęciem klasy I, określić jego mocne i słabsze strony i przeciwdziałać ewentualnym trudnościom w nauce czytania, pisania i uczenia się matematyki.

Diagnoza dojrzałości szkolnej dla dzieci 6 i 7 letnich:

  • ocena umiejętności grafomotorycznych warunkujących naukę pisania,
  • ocena sposobu myślenia matematycznego dziecka i kompetencji do uczenia się matematyki w klasie I,
  • określenie potencjału mającego wpływ na uczenie się czytania i pisania (percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa)

Po przeprowadzonej diagnozie rodzice otrzymują informację dotyczącą aktualnych możliwości dziecka i wskazówki dotyczące postępowania terapeutycznego, jeśli konieczne jest udzielenie wsparcia eliminującego ewentualne trudności dziecka.

Gabinet Terapii Pedagogicznej

Poradnia Terapeutyczna | Wspomaganie rozwoju dziecka | Dojrzałość szkolna

Rodzice towarzyszą dziecku od pierwszych chwil jego życia i mają stały, bardzo istotny wpływ na jego prawidłowy rozwój.
W mojej codziennej pracy pedagoga-terapeuty, towarzyszę rodzicom w pokonywanu trudności edukacyjnych ich dzieci.
Stąd też zrodził się pomysł, aby większe grono rodziców, miało dostęp do porad, zabaw i ćwiczeń wspierających rozwój dziecka, a także pomagających eliminować zaistniałe trudności.
Wiele codziennych chwil spędzanych z dzieckiem może stać się od tej pory nie tylko przyjemnością, ale i stymulowaniem jego rozwoju.
Zachęcam również do własnej twórczości w tym zakresie, mam nadzieję, że moje propozycje z jakimi spotkają się Państwo na prowadzonych przez ze mnie warsztatach dla rodziców będą dla Państwa inspiracją.
Pamiętajmy, że przyszłość dziecka zależy od tego jakie doświadczenia zgromadzi w pierwszych latach swojego życia, a także od reakcji otoczenia na występujące trudności. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że w przypadku już zaistniałych trudności w uczeniu się, możliwe jest ich eliminowanie. W takiej sytuacji zapraszam na konsultacjie pedagogiczne gdzie korzystając z moich wieloletnich doświadczeń pedagogicznych i terapeutycznych będziemy mogli wspólnie skutecznie pomóc Waszemu dziecku.

Warsztaty i Zajęcia Grupowe.

Warsztaty dla rodziców:
Jak wspierać naukę czytania, pisania i liczenia u ucznia klas I-III
Warsztaty dla rodziców »

Zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego:
* Rozwijanie sprawności ruchowej
* Rozwijanie kompetencji społecznych
* Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi
* Budowanie bliskich relacji rodzica z dzieckiem
* Rozwijanie wiary we własne możliwości
* Rozwijanie umiejętności zabawy w grupie
* Kształtowanie orientacji w schemacie ciała i stronach ciała.
Zajęcia dla dzieci »

Mapka

Gabinet Terapii Pedagogicznej na mapie

Kontakt

mgr Paulina Roszak-Zaporowska
Telefon: +48 502 262 219 (po godz. 16-tej)
Napisz do mnie korzystając z formularza
Gabinet: Suchy Las, ul. Sucholeska 14

© Copyright Gabinet Terapii Pedagogicznej Poznań. Nota prawna